Cайт
Объединенной Демократической оппозиции Туркменистана (ОДОТ)
Эркин Туркменистан (Свободный Туркменистан)
Рубрики:

***

Краткая справка о туркменистане:
  • Территория: 488,1 кв.км (С юга на север - 650 км, с запада на восток - 1100 км).
  • Население: 4,350 млн. 80 % - туркмены
  • Религия - ислам (сунниты)
  • День независимости: 27 октября (1991 г.)
  • Форма правления: президентская республика
  • Правитель - Гурбангулы Бердымухаммедов, 2007-...
  • Государственный язык: туркменский
  • Столица: Ашгабат (540 тыс. чел.)
  • Денежная единица - с ноября 1993 года манат (курс: 1 USD = 14250).

***Рейтинг@Mail.ru


Halk elinden aldiran hukuklarni izina gaidip almali!
Общее

TÜRKMEN HALKY NALAJEDEÝINMIKÄ?

Nurberdi Nurmämmet,
”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniň başlygy

Gürrüňçilikde dünýäde bolýan wakalaryň fonunda Türkmenistandaky syýasy-jemgyýetçilik ýagdaýa nazar aýlap, käbir adamlar türkmen halkyny biperwaýlykda, nalajedeýinlikde aýyplaýarlar. Bu pikir ýeke bir türkmenleriň öz içinde, Türkmenistanda däl-de, eýsem başga milletleriň wekillerinde, respublikamyzyň çäginden daşarda hasam giň ýaýran. Meniň pikirimçe, meseläni çuňňur öwrenmeseň, şeýle pikir etmezçe-de däl, köne Soýuzyň hemme respublikalarynda, bütin sosialistik lagerde halklar Moskvanyň dikmelerini tagtdan düşürip, Moskvanyň döreden kompartiýalaryny dargadyp, okkupasion goşuny ýurdundan çykaryp, hakyky garaşsyzlygy gazanýarkalar, özleriniň hukuklaryna, maly-mülküne, milli baýlyklaryna eýe bolýarkalar, türkmenler şol öňki köne durmuşyna kaýyl ýaly başyny galdyrman dyrmanyp ýörler. Gaz-nebitini özüne ýetirmän, keseki alýarka, öndüren önümini özüne ýetirmän başga ýurtlara iberip durkalar, türkmen şolaryň nirä gidýäninem soranok. Gaýtam öz häkimleriniň: ”Beýleki respublikalaryň ýagdaýy peskä biz öz bähbidimize çapmarys, biz internasionalizmi elden bermeris” diýen ýaly sözlerine el çarpyşyp, toý üstüne toý tutýar. Dogrudanam, dünýä medeniýetiniň hazynasyna ençeme ägirtleri goşant beren, orta asyr sivilizasiýasynyň gözbaşynda duran gadymy halkymyz öz ykbalyna bu günki gün şeýle biperwaý garaýarmyka? Ol biperwaýlyk nämeden gelip çykýarka: aňrybaş internasionalizmdenmi ýa-da nalajedeýinlikden? Oňa erkinlik, şahsyýet mertebesi, adam hukugyna hormat, demokratiýa diýen ýaly düşünjeler ýatmykan?
Поиск по сайту:


Календарь:
2019     Январь
П В С Ч П С В

 

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

 

 

 


Архив:


Общее   |  Журнал   |  Проeкты   |  Права человека   |  Литература   |  У соседей   |  Аналитика   |  История   |  Акции   |  Хроники   |  Хроники, часть 2   |  Хроники, часть 3   |  Хроники, часть 4   |  Хроники, часть 5   |  Фото   |  Пресса   |  Туркменбаши   |  СсылкиЗа cодеpжание автоpcких матеpиалов и выcтуплений отвечают автоpы.
"Фонд "Туркменистан", 2002 - 2009